Giới thiệu

Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Hải Phòng (HAIPHONGTRACO) được thành lập từ tháng 12/04/2002 có trụ sở chính tại số 341 Đà Nẵng – quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng. Từ khi thành lập đến nay, HAIPHONGTRACO luôn không ngừng nỗ lực mở rộng, phát triển và...
Đọc thêm...

BDIY Chart

Thống kê truy cập

494426
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
363
5249
16991
494426

Công ước Lao động Hàng hải quan tâm đến “Điều kiện sống và làm việc” của thuyền viên trên tàu biển.

Công ước Lao động Hàng hải áp dụng cho tàu nào và khi nào có hiệu lực?

Công ước lao động hàng hải áp dụng trên các tàu thương mại, có dung tích từ 500GT trở lên, chạy tuyến quốc tế. Công ước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20-8-2013

Nếu không áp dụng Công ước, hoạt động tàu thuyền có bị ảnh hưởng gì không?

Công ước cho phép Chính quyền cảng thuộc Hiệp hội kiểm tra việc tuân thủ MLC của các tàu thuộc Hiệp hội. Và tất nhiên, những tàu thuộc quốc gia chưa phê chuẩn Công ước, cũng là đối tượng bị kiểm tra. Những tàu tuân thủ không đầy đủ yêu cầu Công ước hoặc tàu có thuyền viên khiếu nại về điều kiện sống và làm việc của họ trên tàu, đều bị chính quyền cảng lưu giữ để kiểm tra.

Những lĩnh vực gì đã đề cập trong Công ước MLC?

Công ước MLC đề cập đến (5) lĩnh vực::

1: Những yêu cầu tối thiểu đối với thuyền viên làm việc trên tàu

               (Minimum requirements for seafarers to work on a ship)

2. Các điều kiện về hợp đồng lao động thuyền viên

               (Conditions of employment)

3. Phòng ở, phương tiện giải trí, thực phẩm và  dụng cụ sinh hoạt trên tàu

               (Accommodation, recreational facilities, food and catering)

4. Bảo vệ sức khỏe, chăm sóc y tế, phúc lợi và bảo hiểm xã hội cho thuyền viên

               (Health protection, medical care, welfare and social security protection)

5. Sự tuân thủ và hiệu lực thi hành

               (Compliance and enforcement)

Chính quyền tàu treo cờ muốn đáp ứng yêu cầu Công ước Lao động Hàng hải thì làm thế nào?

Muốn thỏa mãn yêu cầu MLC, Chính quyền tàu treo cờ cần rà soát các qui định và luật lệ hiện hành của mình liên quan đến thuyền viên. Phải bổ sung, sửa đổi chính sách thuyền viên quốc gia sao cho phù hợp với yêu cầu tối thiểu đã nêu trong MLC-2006. Chính quyền tàu treo cờ phải tập trung rà soát tối thiểu (14) yêu cầu trong (5) lĩnh vực liên quan MLC-2006 dưới đây: ..........

Download tài liệu Những điều cần biết về MLC-2006?