<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. MODEL YOUNG PACKAGE 2019: Zá?ITEK Z ROZBALOVáNí

    Soute?z? Model Young Package da?va? uz? pr?es dvacet let kaz?doroc?ne? pr?i?lez?itost stovka?m designe?ru? z cele?ho sve?ta prezentovat sve? origina?lni? na?pady. Byla zaloz?eno v roce 1996 v C?eske? republice a pros?la ji? cela? r?ada mlady?ch tvu?rcu?, kter?i? se pozde?ji stali respektovany?mi designe?ry. Historicky prvni?m vi?te?zem byl Jan C?tvrtni?k, ktery? o ne?kolik let pozde?ji pracoval pro NASA, IKEA c?i Elektrolux. V dals?i?ch roc?ni?ci?ch zabodovali napr?i?klad Ladislav S?koda, s?e?fdesigne?r firmy Tescoma nebo Jaroslav Jur?ica, autor ocen?ovane? z?idle 002 pro firmu TON.

    Soute?z? je dnes por?a?da?na jako mezina?rodni? a je nejve?ts?i? soute?z?i? sve?ho druhu na sve?te?. Kaz?doroc?ne? se do ni? hla?si? te?me?r? tisi?covka designe?ru? z vi?ce nez? 60 zemi? sve?ta. Porota sloz?ena? z odborni?ku? hodnoti? na?vrhy, ktere? soute?z?i?ci? musi? posi?lat v podobe? rea?lny?ch prototypu? v me?r?i?tku 1:1.

    Objevte ne?ekany Zá?itek z rozbalování a p?ihlaste se do soutě?e Model Young Package 2019!


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站