<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. MODEL YOUNG PACKAGE 2020: PERSONAL CARE

    Designé?i, zabalte zdraví a krásu do obalu, ktery lidem zlep?í den i vylé?í neduhy dne?ního světa. Soutě? Model Young Package 2020 vyhla?uje téma?

     

    Jubilejní 25. ro?ník soutě?e obalového designu p?iná?í atraktivní téma Personal Care a zve designéry z celého světa k vytvo?ení moderního obalu, ktery bude udr?itelny a zároveň p?ispěje ke zlep?ení kvality ?ivota. Soutě? po?ádá organizace Czechdesign pro spole?nost Model Obaly, a.s.?

     

    Soutě? Model Young Package je unikátní tím, ?e soutě?ící zasílají reálné prototypy obal?.?

     

    Také je největ?í svého typu na světě a dává ú?astník?m jedine?nou mo?nost porovnat své návrhy v mezinárodní konkurenci. Odměny v celkové vy?i 6 200 EUR ?ekají na vyherce, které vybere porota slo?ená z vyznamnych odborník? oboru.?

    棋牌线上网站