<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali do soutě?e 948 návrh? obalového designu.

     

    Porota?soutě?e se sejde v sobotu 2. ?ervna, speciální marketingová porota se bude konat 5. ?ervna 2018.

     

    Po porotě bude tym Model Young Package zpracovávat vysledky a p?ipravovat vystavu a Slavnostní vyhlá?ení soutě?e.

     

    Vystava Top 40 bude k vidění?v galerii Czechdesign od 4. do 28. zá?í 2018.

     

    Vítězové budou oznámeni na Slavnostním vyhlá?ení, které se bude konat v pondělí 24. zá?í 2018 v Pra?ském centru architektury a městského plánování CAMP.

     

    Pro aktuální informace sledujte ná? Facebook.

     

    Finalist?m soutě?e se ozveme v pr?běhu léta.


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站